Q-företaget
SkissHenrikQvantumsajt5
QvantumLog2011Mac
SKVPMedlemCMYK

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Fax 040 – 15 10 33 / info@qvantum.se

V Ä R M E P U M P A R

F Ö R E T A G E T

N E D L A D D N I N G

R E F E R E N S E R

P A R T N E R S

K O N T A K T A

O S S

QVANTUM VIP (11-195 kW)
Värmepump med Economizer där kompressionsfasen sker i två steg. I steg 1 sugs köldmediagas från förångaren på samma sätt som i en traditionell kompressor. I steg 2 kompletteras komprimerad gas med ny kall gas från economizern (underkylaren) samtidigt som vätskeflödet efter kondensor underkyls ordentligt. Det betyder att värmeeffekt, verkningsgrad och värmefaktor ökar. Även gastemperatur under kompressionsförloppet sänks vilket ger högre framledningstemperatur (65°C).
 
QVANTUM FREKVENS (4-77 kW)
Varvtalsreglerad värmepump gör att värmeeffekten steglöst regleras.
Det betyder jämnare värme samt att mindre ackumulatortank krävs.
Då kapaciteten styrs kommer aggregatet att arbeta kontinuerligt under uppvärmningssäsongen och periodvis under sommarmånaderna.
 
QVANTUM FFA (10-168 kW)
Konventionella luft/vattenvärmepumpar har avfrostningsförluster.
Det betyder att aggregatet måste hämta värme för att avfrosta luftbatteriet. Det betyder att värmepumpen inte levererar värme under avfrostning. Under avfrostnings­cykeln måste därför tillskotts­värme svara för hela behovet. Qvantum FFA (Förlust Fri Avfrostning) är tack vare sinnrik teknik först på marknaden med att lösa problemet, vilket betyder att du får konti­nuerlig värme utan avbrott. Resultatet blir bättre driftsekonomi och bättre utnyttjande av värmepumpen.
 
QVANTUM PARTNER (7-56 kW)
En tillskottsvärmepump som används vid större behov av tappvarmvatten. Kopplas till din befintliga Qvantumpump. Med Partner är du vara säker på att ditt varmvatten produceras på det mest ekonomiska sättet. På köpet får du ett tappvarmvatten som alltid är legionellasäkert.

– M O D E L L E R

Q-företaget