item1
Qvantum4
Qvantumtop
Med dagens energipriser tjänar i princip alla på att investera i en värmepump. Hur mycket beror på fastighetens yttre och inre förutsättningar.
 
Det första steget är att dimensionera värmepumpen till fastigheten. Vi utgår ifrån fastighetens energibehov årets kallaste dag. Kravet är att värmepumpen skall klara av att täcka ca så nära 100% av fastighetens behov som möjligt.
 
Nästa steg är att utvärdera fastighetens yttre förutsättningar. Ligger man nära en sjö kanske sjöbotten kan användas för värmeåtervinning. Är det lätt att borra är kanske bergvärme eller grundvatten den bästa lösningen. Har man tillgång till stora arealer mark kan jordvärme, med nedgrävda slingor i marken, vara den mest ekonomiska lösningen. Fler och fler i södra Sverige väljer den lösning som kallas luft-vatten, där energin hämtas direkt ur uteluften.
 
Vilken lösning som är bäst för dig beror således på din fastighets yttre förutsättningar. Oavsett vilken lösning som väljs, får du den optimala lösningen där din värmepump är byggd för just dina förhållanden och behov. Det kan inga masstillverkade värmepumpar konkurrera med.
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item14
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR
• VAL AV ENERGIKÄLLA
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR
• VAL AV ENERGIKÄLLA
item19
Att välja värmepump

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Tel 040 – 15 95 00 / info@qvantum.se

SKVPMedlemCMYK
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR • VAL AV ENERGIKÄLLA