QvatumSortiment2016
Qvantumtop
Qvantum VIP (11-195 kW)
Värmepump med Economizer där kompressionsfasen sker i två steg. I steg 1 sugs köldmediagas från förångaren på samma sätt som i en traditionell kompressor. I steg 2 kompletteras komprimerad gas med ny kall gas från economizern (underkylaren) samtidigt som vätskeflödet efter kondensor underkyls ordentligt. Det betyder att värme­effekten, verkningsgrad och värmefaktorn ökar. Även gastemperatur under kompressionsförloppet sänks vilket ger högre framledningstemperatur (65°C).
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item10
item11
item12
item13
item9

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Tel 040 – 15 95 00 / info@qvantum.se

SKVPMedlemCMYK
QvatumSortiment1
QvatumSortiment2
QvatumSortiment3
QvatumSortiment4
QvatumSortiment5
QvatumSortiment6
QvatumSortiment7
QvatumSortiment8
QvatumSortiment9
QvatumSortiment10
QvatumSortiment11
QvatumSortiment12
QvatumSortiment13
Qvantum Frekvens (4-77 kW)
Varvtalsreglerad värmepump gör att värmeeffekten steglöst regleras. Det betyder jämnare värme samt att mindre ackumulatortank krävs. Då kapaciteten styrs kommer aggregatet att arbeta kontinuerligt under uppvärmnings­säsongen och periodvis under sommarmånaderna.
Qvantum FFA (10-168 kW)
Konventionella luft/vattenvärmepumpar har avfrostnings-förluster. De består bl a av att aggregatet måste hämta värme som behövs för att avfrosta luftbatteriet. Det betyder att värmepumpen inte levererar värme när avfrostning pågår. Under avfrostnings­cykeln måste därför tillskotts­värme svara för hela behovet. Qvantum FFA (Förlust Fri Avfrostning) är tack vare sinnrik teknik först på marknaden med att lösa problemet, vilket betyder att du får konti­nuerlig värme utan avbrott. Resultatet blir bättre drifts­ekonomi och markant bättre utnyttjande av värmepumpen.
Vill du ladda hem produktdokumentation för respektive modell, klicka på de grå banden.
HP = High Power
Qvantum Partner (7-56 kW)
En tillskottsvärmepump som används vid större behov av tappvarmvatten. Den kopplas till din befintliga Qvantumpump. Med Partner kan du vara säker på att ditt varmvatten produceras på det mest ekonomiska sättet. På köpet får du ett tappvarmvatten som förblir legionellasäkert.