Qvantumtop
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item11
item12
item13
item10
Qvantum8
Qvantum är numera främst inriktat på värmepumpar och värmepumpsystem men även s k kombinationssystem för både värme och kyla blir mer och mer förekommande.
 
Qvantum Energi AB startade 1993 och ägs till lika delar av Henrik Berglund och Mats Nilsson. Antalet anställda är 6 (vår ekonomichef är ej med på bild). 
 
Vi bygger alla värmepumpar själv med komponenter från de främsta leverantörerna inom varje område. Vi kan antingen leverera enbart själva värmepumpaggregatet eller en komplett energissystem.
 
Qvantum arbetar uteslutande med konstruktörer och VVS-entreprenörer som kan värmepumpar från grunden. Vi utför inga egna installationer, men hänvisar gärna till skickliga entreprenörer som vi kan lita på. Vår filosofi är att varje entreprenör vi säljer till måste vara lokalt förankrad på den ort han installerar. Slutkunden/användaren måste känna sig trygg i sitt val av samarbetspartner. 
Aggregaten är uppbyggda så att samtliga sidor är demonteringsbara så att alla komponenter blir åtkomliga. Kylkretsen är avdelad så att delar av denna kan bytas ut utan att hela kretsen behöver tömmas. Mät- och serviceuttag är lättåtkomliga. 
 
Aggregaten har korrosionsfri stomme. Sidoplåtarna är utförda i pulverlackad stålplåt med plåttjocklek 1,0 mm. ­Aggregatet har fötter som isolerar mot de vibrationer som kan spridas via bjälklaget. Aggregaten har omfattande ­ljudisolering av bitumentyp. Sidoplåtarna med isolering är mycket tunga, vilket innebär att plåten inte bringas i vibration och ge upphov till oljud. Aggregatens isolering, med undantag för förångare, kondensor och köldbärarledningar, har utförts i periferin vilket innebär att få komponenter döljs eller har isolerats in. Detta bidrar också till att underlätta service och kontroll av aggregaten.
 
Qvantumaggregaten är renodlade värmepumpaggregat. Med detta menas att inga ”främmande” komponenter som t ex pumpar eller varmvattenberedare har integrerats i värmepumpaggregatet. Vid eventuellt ingrepp i kylkretsen krävs det mycket högt ställda krav på renhet. För att säkerställa detta undviker Qvantum externa system eller komponenter som inte direkt ingår i kylkretsen att integereras i aggregatutrymmet.
Några ord om tekniken bakom
Qvantumaggregaten är uppbyggda och konstruerade med fokus på driftssäkerhet och servicebarhet. Därför använder vi bara de mest välrenommerade komponenterna. Stor vikt har lagts vid att komponenterna är tillgängliga hos grossist. En värmepump skall fungera 24/7 och då duger inte veckors väntetider på en enstaka komponent.

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Tel 040 – 15 95 00 / info@qvantum.se

SKVPMedlemCMYK