item1
Qvantum5
Qvantumtop
Solens energi lagras i luft, mark, vatten och i berggrund. Värmepumpens utvinner och förvandlar denna gratisenergi till uppvärmning och varmvatten. Energikostnaderna minskar drastiskt, upp till 85%, jämfört med om uppvärmningen sker med olje- eller elpanna. Det finns olika grundtyper:
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item14
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR
• ATT VÄLJA VÄRMEPUMP
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR
• ATT VÄLJA VÄRMEPUMP
item19
Luft till luft
Hämtar energi från utomhusluft och förvandlar den till varmluft. Många modeller kan även användas för att kyla luften sommartid. Nackdelen med dessa värmepumpar är att de fungerar sämre vid minusgrader och att de inte producerar varmvatten. Qvantum tillverkar inte denna typ av värmepump.
Luft till vatten
Hämtar energi från utomhusluften och förvandlar det till varmvatten och värme i vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Du slipper borra och gräva, inga ingrepp på tomten. Energin tas upp från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul som kommunicerar med värmepumpen inomhus.
Vatten till vatten
Att använda grundvattnet som värmekälla kan vara ett bra alternativ om grundvattnet är lätt att nå och inte innehåller för mycket föroreningar. Grundvattnets temperatur är konstant året om (4-12°C) och ju högre temperatur desto bättre effekt. Det använda vattnet återförs nerkylt genom ett annat borrhål.
Vätska till vatten
Vätska/vatten hämtar energin från berggrund, mark eller sjöbotten genom en vätska som cirkulerar i en sluten slinga. Värmen i vätskan överförs till ett vattenburet värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer genom att vätskan i den slutna slingan håller konstant temperatur.
 
Frånluftsvärmepumpen används i flerbostadshus med vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation. Värmepumpen återvinner värmen i inomhusluften innan den lämnar huset. Den kan också värma varmvattnet. En fördel är att inomhusluften har ungefär samma temperatur året om, +20°C eller mer.
val av energikälla

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Tel 040 – 15 95 00 / info@qvantum.se

SKVPMedlemCMYK
• ALLMÄNT OM VÄRMEPUMPAR • ATT VÄLJA VÄRMEPUMP